CIFP Compostela - Panadaría, repostaría e confeitaría - 2021