SCOM01

 

SCOM01 - Transporte e loxística

Familia: Comercio e márketing
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SCOM01
Volver á ficha do ciclo formativo

Relación de centros que ofertan o ciclo no réxime de persoas adultas na modalidade presencial

Oferta parcial, por módulos, de ciclos de formación profesional inicial en centros públicos polo réxime de persoas adultas na modalidade presencial.
Curso 2022-2023.

36011579 - IES A GuíaCódigo Módulo
MP0624 Comercialización do transporte e a loxística
MP0631 Formación e orientación laboral
MP0179 Inglés
MP0625 Loxística de almacenamento
MP0626 Loxística de aprovisionamento
MP0629 Organización do transporte de mercadorías
MP0628 Organización do transporte de viaxeros/as
MP0622 Transporte internacional de mercadorías
MP0627 Xestión administrativa do comercio internacional
MP0621 Xestión administrativa do transporte e a loxística
MP0623 Xestión económica e financeira da empresa


Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).