SMAM01

 

SMAM01 - Deseño e amoblamento

Ciclo formativo
Familia: Madeira, moble e cortiza
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SMAM01
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Deseñar mobles e elementos de carpintaría, xestionar a súa produción e a súa instalación, e participar no mantemento dos sistemas de calidade, de protección ambiental e de prevención de riscos laborais.

 

En que ámbitos se traballa?
No sector da produción e a instalación de carpintaría e moble, en pequenas, medianas egrandes empresas, por conta allea ou por conta propia, desenvolvendo funcións de deseño técnico, supervisión da produción, fabricación automatizada, execución de proxectos de amoblamento e montaxe de instalacións.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Debuxante proxectista de mobles, técnico/a en desenvolvemento de produtos de carpintaría e mobles, proxectista de carpintaría e moble, xerente de empresas de madeira,moble e outras manufacturas, técnico/a de control de calidade en industrias de madeira e cortiza, encargado/a de oficina técnica, xefe/a de fabricación, controlador/ora de produción,xefe/a de sección, xefe/a de equipo.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0987 Automatización en carpintaría e moble 187 7
MP0983 Fabricación en carpintaría e moble 213 8
MP0992 Formación e orientación laboral 107 4
MP0982 Procesos en industrias de carpintaría e moble 133 5
MP0984 Representación en carpintería e moblaxe 213 8
MP0990 Xestión da produción en carpintaría e moble 107 4
MP0989 Deseño de carpintaría e moble 140 8
MP0986 Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble 175 10
MP0993 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0994 Formación en centros de traballo 384
MP0988 Instalacións de carpintaría e moblaxe 105 6
MP0985 Prototipos en carpintaría e moble 157 9
MP0991 Proxecto de deseño e amoblamento 26

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2022-2023.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Coruña, A 15024513 CIFP Someso 881880001
Santiago de Compostela 15015767 CIFP Politécnico de Santiago 881867601

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Pontevedra 36014489 CIFP A Xunqueira 886159860
Vigo 36014568 CIFP Valentín Paz Andrade 886110857

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2022-2023.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Ferrol 15006754 CIFP Ferrolterra 981333107

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Estrada, A 36002359 IES Plurilingüe Antón Losada Diéguez 886151924
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).