SIMA02

 

SIMA02 - Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos

Ciclo formativo
Familia: Instalación e mantemento
Sistema educativo: LOE
Grao: superior
Horas: 2000
Código: SIMA02
Documentación: RD
DOG
DOC

Que se aprende a facer?
Planificar, xestionar e supervisar a montaxe e o mantemento das instalacións térmicas e de fluídos en edificios e procesos industriais, de acordo cos regulamentos e as normas establecidas, e seguindo os protocolos de calidade, seguridade, prevención de riscos laborais e respecto ambiental.

 

En que ámbitos se traballa?
Nas industrias de montaxe e mantemento de instalacións térmicas e de fluídos relacionadas cos subsectores de climatización (calefacción, refrixeración e ventilación) e produción de auga quente sanitaria, no sector industrial e no sector de edificación e obra civil.

 

Que ocupacións se desempeñan?
Técnico/a en planificación e programación de procesos de mantemento de instalacións térmicas e de fluídos. Xefe/a de equipo de montaxe de redes e sistemas de distribución de fluídos. Xefe/a de mantemento. Técnico/a de frío industrial. Frigorista. Técnico/a de climatización e ventilación-extracción. Técnico/a de redes e sistemas de distribución de fluídos. Técnico/a de instalacións caloríficas. Instalador/ora de calefacción e AQS. Mantedor de calefacción e AQS. Técnico/a de mantemento de instalacións auxiliares á produción. Supervisor/ora de montaxe de instalacións térmicas. Xefe/a de equipo de mantemento de instalacións calor.

 

Cales son os módulos?

Curso Código Módulo profesional Horas Períodos semanais
MP0124 Enerxías renovables e eficiencia enerxética 80 3
MP0121 Equipamentos e instalacións térmicas 213 8
MP0138 Formación e orientación laboral 107 4
MP0122 Procesos de montaxe de instalacións 213 8
MP0123 Representación gráfica de instalacións 160 6
MP0120 Sistemas eléctricos e automáticos 187 7
MP0134 Configuración de instalacións térmicas e de fluídos 192 11
MP0139 Empresa e iniciativa emprendedora 53 3
MP0140 Formación en centros de traballo 384
MP0136 Mantemento de instalacións caloríficas e de fluídos 140 8
MP0135 Mantemento de instalacións frigoríficas e de climatización 140 8
MP0137 Proxecto de mantemento de instalacións térmicas e de fluídos 26
MP0133 Xestión da montaxe, da calidade e o mantemento 105 6

Réxime ordinario

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos polo réxime ordinario. Curso 2022-2023.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Culleredo 15005749 CIFP Universidade Laboral 881960820
Ribeira 15014556 CIFP Coroso 881866874

LugoConcello Código Centro educativo Teléfono
Lugo 27006528 CIFP As Mercedes 982828001

OurenseConcello Código Centro educativo Teléfono
Ourense 32009131 IES Universidade Laboral 988788486

PontevedraConcello Código Centro educativo Teléfono
Vigo 36014568 CIFP Valentín Paz Andrade 886110857

Modalidade de formación profesional dual

Oferta educativa de formación profesional inicial en centros sostidos con fondos públicos na modalidade de formación profesional dual. Curso 2022-2023.

A CoruñaConcello Código Centro educativo Teléfono
Culleredo 15005749 CIFP Universidade Laboral 881960820
Ribeira 15014556 CIFP Coroso 881866874
Lembre que a normativa sempre prevalece sobre calquera outra información. Esta páxina contén información de carácter xeral extraída da normativa, polo que calquera dúbida ou contradición se resolverá atendendo á normativa vixente (acceso a normativa da oferta de ciclos formativos).