15027897

15027897 - CIFP Paseo das Pontes

881961030 cifp.paseodaspontes@edu.xunta.gal
981274093 CIFP Paseo das Pontes
Latitude: 43.362657
Lonxitude: -8.415873
Rúa San Pedro de Mezonzo, nº4

15004, Coruña, A
A Coruña

Javascript is required to view this map.

Oferta de ensinanzas de FP

ZMHOT01 Cociña e gastronomía
ZMP0049 Formación e orientación laboral
ZMP0046 Preelaboración e conservación de alimentos
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0047 Técnicas culinarias
ZMP0050 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0045 Ofertas gastronómicas
ZMP0048 Produtos culinarios
ZMP0028 Sobremesas en restauración
ZSHOT01 Xestión de aloxamentos turísticos
ZMP0174 Dirección de aloxamentos turísticos
ZMP0171 Estrutura do mercado turístico
ZMP0182 Formación e orientación laboral
ZMP0179 Inglés
ZMP0176 Recepción e reservas
ZSTCP01 Patronaxe e moda
ZMP0288 Formación e orientación laboral
ZMP0276 Materiais en téxtil, confección e pel
ZMP0264 Moda e tendencias
ZMP0285 Patronaxe industrial en téxtil e pel
ZMP0278 Procesos en confección industrial
ZMP0277 Técnicas en confección
ZMP0283 Análise de deseños en téxtil e pel
ZMP0284 Elaboración de prototipos
ZMP0289 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0286 Industrialización e escalaxe de patróns
ZMP0280 Organización da produción en confección industrial
ZMP0165 Xestión da calidade, prevención de riscos laborais e protección ambiental
ZSTCP03 Vestiario á medida e de espectáculos
ZMP0276 Materiais en téxtil, confección e pel
ZMP0589 Moda e tendencias no vestir
ZMP0900 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMPI004 Lingua estranxeira profesional II
ZMP0587 Vestiario de espectáculos
ZMP0588 Xastraría clásica
ZMP0586 Xestión de recursos de vestiario á medida
ZMINA01 Panadaría, repostaría e confeitaría
ZMP0025 Elaboracións de panadaría e bolaría
ZMP0033 Formación e orientación laboral
ZMP0024 Materias primas e procesos en panadaría, pastelaría e repostaría
ZMP0030 Operacións e control de almacén na industria alimentaria
ZMP0026 Procesos básicos de pastelaría e repostaría
ZMP0031 Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
ZMP0027 Elaboracións de confeitaría e outras especialidades
ZMP0034 Empresa e iniciativa emprendedora
ZMP0032 Presentación e venda de produtos de panadaría e pastelaría
ZMP0029 Produtos de obradoiro
ZMP0028 Sobremesas en restauración
Grao medio
ZMTCP01 Confección e moda
Grao superior
ZSHOT05 Dirección de servizos de restauración (Oferta parcial do ciclo)