Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Valentín Paz Andrade

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte de setembro de dous mil dezanove, o convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e varias empresas para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Valentín Paz Andrade.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Talleres Ruco, S.L
Entidade colaboradora: 
Talleres Caroca
Entidade colaboradora: 
Costas y Gestoso, S.L.
Entidade colaboradora: 
Celtamotor, S.L.
Entidade colaboradora: 
Rofervigo, S.L.
Entidade colaboradora: 
Talleres Sport Novas, S.L.
Entidade colaboradora: 
Eduardo Castiñeira, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Valentín Paz Andrade
Ciclo formativo: 
Carrozaría
Etiquetas: