Addenda ao Convenio coa empresa Uniter etiquetas en materia de FP dual. IES Ramón Menéndez Pidal

Asinado en Santiago de Compostela, o vinte e dous de xullo de dous mil vinte e un, a Addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a empresa Uniter etiquetas, S.L., en materia de formación profesional dual.

Contido: 
Outros:

Modificación das prazas ofertadas pola empresa.

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Uniter etiquetas, S.L.
Centro educativo: 
IES Ramón Menéndez Pidal
Ciclo formativo: 
Transporte e loxística
Etiquetas: