Addenda ao Convenio con varias empresas para a implantación dun sistema FP dual. CIFP Ferrolterra

Asinada en Santiago de Compostela, o trece de outubro de dous mil vinte e un, a addenda ao Convenio entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade e as empresas Talleres Metálicos Acebrón, S.L, Intaf Promecan, S.L.U, Demaq Galicia, S.L, Tumbadoiro, S.L. e Soluciones Metarlúrgicas Integrales 1980, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra, polo que a empresa Soluciones Metarlúrgicas Integrales 1980, S.L. se compromete acoller nas súas instalacións a un/unha alumno/a máis.

Contido: 
Outros:

Modificar o número mínimo de alumnos/as que unha empresa se compromete a acoller nas súas instalacións

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
Soluciones Metarlúrgicas Integrales 1980, S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Etiquetas: