Addenda ao convenio coa empresa CRC Obras y servicios S.L. en materia de FP dual. CIFP Ferrolterra

Asinada en Santiago de Compostela, o sete de outubro de dous mil vinte e un, a addenda ao Convenio entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional e e a empresa CRC Obras y Servicios, S.L., para a implantación dun sistema de formación profesional dual polo réxime de bolsas no CIFP Ferrolterra, polo que esta empresa se compromete acoller nas súas instalacións a 2 alumnos/as máis.

Contido: 
Outros:

Modificar o número mínimo de alumnos/as que a empresa se compromete a acoller nas súas instalacións

Temática: 
FP dual
Entidade colaboradora: 
CRC Obras y servicios S.L.
Centro educativo: 
CIFP Ferrolterra
Ciclo formativo: 
Enerxías renovables
Etiquetas: